De Flietermolen is een stenen korenwindmolen, type bergmolen, op de Flieterkouter (nr. 43), op 900 meter ten westen van de kerk van Tollembeek.

In maart 1786 verkreeg Franciscus Van Nuvel een octrooi van de hertog van Arenberg een stenen graanwindmolen op de Flieterkouter te Tollembeek. De effectieve oprichting gebeurde pas in 1788 door Jan de Walkiers, heer van Galmaarden. De grond hoorde toe aan de Armen van Tollembeek en werd op 29 februari 1788 in erfpacht gegeven.

In 1801 werd de molen, nog steeds eigendom van de Walkiers, uitgebaat door Judocus Vanopdenbosch. Zeven jaar later was de molen in het bezit van Louis Wielant.

Opeenvolgende eigenaars:
– 1786, octrooi verkregen: Van Nuvel Franciscus
– 1788, oprichting: de Walkiers Jan, heer van Galmaarden, op grond van de Armen van Tollembeek (erfpacht op 29.02.1788)
– 1801, eigenaar: de Walkiers Jan, pachter-moelnaar: Vanopdenbosch Judocus
– 1808, eigenaar: Wielant Louis
– voor 1834, eigenaar: a) Pilette Leonard, eigenaar te Ath, b) Brassum Charles Jean, te Geraardsbergen, c) Fransman Jean Eugène, advocaat te Enghien, d) Fransman Charles, advocaat te Brussel
– 05.10.1835, ruil: Clerebaut-Ceuterickx Judocus, landbouwer te Tollembeek (notaris Wielant)
– later, erfenis: en kinderen (overlijden van vrouw Ceuterickx)
– 16.09.1869, gift: Clerebaut Petrus Josephus, landmeter te Tollembeek (notaris Wielant)
– 20.01.1877, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Petrus Clerebaut)
– 13.02.1883, verkoop: Vangeyte-Roosens Charles Louis Joseph, landmeter te Tollembeek (notaris Wielant en Van den Bossche)
– 23.01.1918, erfenis: en kinderen (overlijden van vrouw Roosens)
– 08.09.1923, deling: Van Gyte-Simmelon Nestor, molenaar te Tollembeek (notaris Bellot)
– 22.02.1941, begin vruchtgebruik: a) Van Gyte-Simmelon Nestor, de weduwe (voor vruchtgebruik), b) Van Ghyte Josephus (voor 1/2 naakte eigendom), te Tollembeek en c) Van Gyte Robert (voor 1/2 naakte eigendom), te Tollembeek (overlijden van Nestor Van Gyte)
– 06.08.1954, verkoop: Hugo Albertus Victor & Derbaix (Darbé) Elsa, molenaar te Tollembeek (notaris Bellot)
– 1985, erfenis: de weduwe (overlijden van Albertus Hugo)
– tot 2016, eigenaar: Hugo Mieke, Hubert & Marie-Thérèse (kinderen van Albert Hugo)
– 2016, verkoop: Julian Still

In 1843 was Judocus Clerebaut eigenaar. In 1926 hoorde de molen toe aan Louis Vangijte (Van Gyte).

De molen onderging een merkelijke beschadiging in 1940. Op 6 augustus 1954 werd de Flietermolen verkocht aan Albert Hugo en Elsa Darbé (Derbaix). Zij lieten op 22 juli 1954  de kap en het wiekenkruis afnemen. Een dieselmotor nam de taak over. Tot in 1976 maalde Albert Hugo in deze molen honderden kilo’s graan voor de boeren uit de streek van Tollembeek. Zijn kinderen Mieke, Hubert & Marie-Thérèse Hugo boden de witgekalkte molenromp in 2010 te koop aan.

De familie Hubert verkocht de molen in 2016 aan Julian Still (58), een Engelse boerenzoon die ruim twintig jaar in ons land werkte als crisismanager. Hij wil er opnieuw een centrale plek in de gemeente van maken door opnieuw te gaan malen en biobloem te verkopen of een boerenmarkt te organiseren. Daarnaast is er voldoende ruimte om er workshops te organiseren en nog tal van andere zaken. Hij heeft ondertussen al een architect onder de arm genomen om zo vlug mogelijk van start te gaan met de heropstart van de molen. Julian Still vraagt aan de bevolking om mee te denken over hoe hij nieuw leven in de Flietermolen kan blazen en nodigt daarom iedereen uit om mee te denken over de toekomst van de molen.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS – http://www.molenechos.org