Het Flietermolen-verhaal groeit en jij kan helpen

Extra coöperanten en kapitaal nodig om blijvend te groeien.

De visie en de waarden die wij als coöperatie uitdragen worden meer en meer opgepikt, gewaardeerd, gedeeld en gesteund.
Ook het draagvlak voor onze visie rond ecologisch bewustzijn en duurzame landbouw, rond bio en lokaal, rond fair-trade korte-keten, groeit…

Alle schakels uit de keten van graankorrel tot brood zijn lid en werken samen. Hierbij gaan we NIET op zoek naar de beste situatie voor één schakel in de keten maar WEL naar een optimale situatie voor de hele keten samen.