In onze coöperatie heeft elk lid één stem, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezit.

Coöperanten worden op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van de molen via de nieuwsbrief en uitgenodigd op onze coöperantenvergaderingen.

Coöperanten zijn ook welkom op de vergaderingen met de verschillende “stakeholders” waarop we onder andere over de prijzen (aankoop graan, verkoop bloem) beslissen. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) evalueren we het voorbije jaar, waarna we beslissen hoeveel dividend aan de leden uitgekeerd wordt. Verder bespreken we op de AV ook de algemene richting, prioriteiten en verhoopte realisaties voor het komende jaar.

Hier vind je onze statuten.

Hoe deelnemen?

Om lid te worden van onze coöperatie koopt je minstens 1 aandeel van 100€. Ieder kan maximaal 100 aandelen kopen. Gelieve jouw gegevens in het contactformulier na te laten en wij contacteren u spoedig met alle praktische en financiële details.

Aandelen kunnen niet verhandeld of geërfd worden.

Aandelen kunnen na drie jaar op elk moment verkocht worden, behoudens een opzegperiode bepaald door op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Aandelen hebben momenteel een jaarlijkse interestvoet van 2%. Ze kunnen ook recht geven op een dividend, indien beslist op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

We zijn een start-up onder de Belgische federale belastingsregels. Dit betekent dat investeringen fiscaal aftrekbaar zijn in het kader van de Belgische Tax Shelter voor investeringen in nieuwe bedrijven. Je krijgt op die manier dus 30 tot 45% van je investering terug. Meer informatie over de tax shelter vind je hier: Belgian tax-shelter. Merk op dat aandelen dan 4 jaar in je bezit moeten blijven, bij eerdere verkoop wordt pro rata een bedrag teruggevorderd.

Bedrijven of verenigingen stellen een persoon aan om hen op vergaderingen te vertegenwoordigen.