Op gemeenschapsvlak heeft de Koning Boudewijnstichting ons €5 000 toegekend met de bedoeling een gemeenschapscentrum bij de molen op te kunnen richten.

Dit geld zal gebruikt worden voor de polyvalente ruimte die naast de molen gepland is, en ook voor een aantal geplande lokale initiatieven.